lunarni-kalendar_rekonekcija-rs

Poznavajući energetski uticaj svakog lunarnog dana, mi možemo prema njima korigovati svoj život, efikasnije iskoristiti mogućnosti koje nam se pružaju. Usmeravajući energiju Meseca na pravilno rešenje životne situacije, imamo mogućnost da efikasnije koristimo povoljne trenutke za promenu svog života na bolju stranu, ne stvarajući nepoželjne posledice od nerazumnog postupka ili dejstva. Nama se pruža mogućnost, ne samo da plivamo nizvodno tokom života, već i da upravljamo njime. – G.P. Malahov

Reconnective Healing Distance Sessions

Rekonektivno isceljivanje na daljinu je podjednako efikasno kao i seansa u kojoj se klijent i praktičar nalaze zajedno u istoj prostoriji. Ove lekovite frekvencije su, zapravo, energija, svetlost i informacija a ne sila, tako da ne slabe sa udaljenošću već postoji subjektivni osećaj da se one, čak i - pojačavaju. U stvari, one postoje i “rade“ izvan vremena i prostora – u kvantnom polju, gde je udaljenost...

majanski kalendar-rekonekcija-rs

Majanski pečat sudbine

Na dan svog rođenja svako od nas dobija svoje fizičko 3D telo i svetlosno 4D telo. Oba tela sastoje se od nekoliko vrsta energetskih slojeva čiju celinu prikazuje i dešifruje Majanski pečat sudbine - Orakl, kroz harmonijsku matricu - sveti kalendar Maja koji se zove Colkin.

Majanski pečat sudbine ili lični galaktički potpis se sastoji od pet Kin-ova, četiri različite vrste energije i jednog lunarnog...

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza "padajući polumesec, tamni Mesec" - lunarni dani 27, 28, 29, 30)

27. lunarni dan: “Trozubac”

Energija ovog dana veoma snažno utičena vodenu sredinu, što se simbolizuje trozupcem Neptuna, gospodara mora i okeana. Komplikuje se intuicija. Ovaj dan donosi unutrašnje intuitivne poglede,...

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza “padajući izbočeni Mesec” – lunarni dani 19, 20, 21, 22)

19. lunarni dan: “Pauk”, “Mreža”

Ovog lunarnog dana Više Sile proveravaju čoveka da li je čvrst. Tu proveru treba izdržati, inače ćete izgubiti sve, što ste postigli u prethodnim lunarnim danima. Treba pokazati...

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza "pun Mesec" - lunarni dani 15, 16, 17, 18)

15. lunarni dan: “Zmaj”, “Šakal”

Uticaj Meseca je ovog lunarnog dana najjači. Sve pozitivne i negativne osobine čoveka pojačavaju se nekoliko puta. Znači treba biti veoma oprezan, da kod vas ne bi preovladale negativne strane...

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza "rastući izbočeni Mesec" - lunarni dani 12, 13, 14)

12. lunarni dan: “Srce”, “Čaša Grala”

Dan milosrđa i saosećanja, uključivanja kosmičke energije – Ljubavi.

Dvanaestog lunarnog dana pred čovekom se otvaraju nebeska vrata i njega čuju bogovi. Upravo danas daće mu se...

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza "prva četvrtina, polumesec" - lunarni dani 8, 9, 10, 11)

8. lunarni dan: “Vatra”, “Požar”, “Pauni koji donose nesreću”

Boja crveno-crna (boja plamena koji se gasi), jer tom danu odgovara stihija “Vatre” u preobražavanju. Osmi lunarni dan predstavlja iskušenje, posle kojeg...

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza "rastući polumesec" - lunarni dani 5, 6, 7)

5. lunarni dan: “ Jednorog”

Peti lunarni dan treba razmatrati kao proces promene, prelazak na novi kvalitetniji nivo življenja.

Simbol dana je mitska životinja – Jednorog, koji se, prema legendama, pojavljuje ispred čoveka samo tada, kada...

Genadij Petrovič Malahov: Lunarni kalendar (faza "mlad Mesec" - lunarni dani 1, 2, 3, 4)

1. lunarni dan: “ Svetiljka”

Početak novog lunarnog ciklusa vezan je za neke sasvim nove poduhvate. Simbolički početak novog je svetlost a izvor svetlosti je svetiljka. To su čisti, svetli i po svojoj energiji veoma povoljni lunarni dani.

Prvog...

Mesec i zdravlje: Uvod u lunarni kalendar

U drevnosti, ljudi su živeli prema lunarnom kalendaru. Oni su uočili tesnu vezu između kretanja Meseca i života čoveka.

Drevni astrolozi, magi i žreci (mnogobožački sveštenici) koji su pratili kretanje Meseca, planeta, zvezda i čovečje životne aktivnosti, uočili su, da uzajamni raspored zvezda, njihovi izlasci i zalasci utiču na ljude, na prirodu, određuju promenu...

majanski kalendar-colkin-rekonekcija-rs

Colkin (Tzolkin) je osnovni i jedan od brojnih svetih kalendara Maja, naziva se još i Harmonijski modul, Galaktička konstanta ili DNK vremena. Colkin je matrica od 260 jedinica odnosno Kinova, nastala kombinacijom 20 svetlosnih, solarnih pečata (arhetipova) i 13 galaktičkih tonova (frekvencija). Ovih 260 modula radijalnih pulsacija stvaraju rezonantno polje koje mi doživljavamo kao stvarnost (vremeprostor). Colkin je matrica koja uspostavlja indeks telepatske kosmologije…

Reconnective Healing Distance Sessions

Wherever you live, this is your opportunity to experience for yourself what the Reconnective frequencies will bring into your life. From your Reconnective Healing Distance Sessions you might experience:

~ A boost to your vitality, clarity and/or productivity
~ A transformative healing (physical, mental, emotional, spiritual, relationship, life progress… and more)
~ A new awareness around an area in your life that matters to you
~ A newfound sense of inner peace and/or inspiration…